KOLM ALGATUST OOTAVAD ALLKIRJU

Eurovalimised täielikult isikuvalimisteks!


Toeta ettepanekut võtta Euroopa Parlamendi valimisel kasutusele üksiku ülekantava hääle meetod, mille puhul kandidaadid osutuvad valituks valijate eelistuste järjekorras. Sellise valimissüsteemi kasutamisel peegeldavad tulemused valijate tahet kõige täpsemalt. Kui võimalikult paljudel on võimalik näha enda valitud kandidaadi osutumist valituks, suurendab see tõenäoliselt hääletamisest osavõttu.

Valimiskautsjoni tasugu iga kandidaat ise!


Toeta ettepanekut muuta valimisseadusi, et kandidaatide registreerimiseks esitamisel nõutava kautsjoni peaks edaspidi tasuma iga kandidaat ise. Praegu peavad seda tegema ainult üksikkandidaadid, samas parteinimekirjas kandideerijate eest tasub kautsjoni erakond. Selline olukord on ebaõiglane ja kujutab endast sisuliselt ebaausat konkurentsi.

Erakonnaseadus ja põhiseadus kooskõlla!


Toeta ettepanekut kõrvaldada vastuolu Eesti põhiseaduse § 48 ja erakonnaseaduse § 5 vahel. Selline olukord, kus põhiseadus ütleb üht, aga erakonnaseadus hoopis teist, ei sobi kokku hea õigusloome tavadega. Kui ollakse teadlikud, et seaduste tekstid on omavahel vastuolus, aga seda vastuolu ei kõrvaldata, on sisuliselt tegemist õigusliku nihilismiga.